ACCOMMODATION

〉 RECOMMENDED HOTELS

1. Hotel B&B Wrocław Centrum

199 zł per night + 30 zł daily for breakfast

Password: Wrofin 2019;

In order to make the booking please fill in attached form and send it to Mrs Sylwia Rynkowska at: sylwia.rynkowska@hotelbb.com

2. Hotel PREMIERE CLASSE

28, Ślężna STR, 53-302 Wrocław

phone: +48 71 783 02 00

3. Hotel CAMPANILE WROCŁAW

26, Ślężna STR, 53-302 Wrocław

phone: +48 71 783 03 00

4. Q HOTEL PLUS Wrocław

2, Zaolziańska STR, 53-334 Wrocław

phone: +48 71 749 17 00

5. Ślężak. Dom studencki Uniwersytetu Ekonomicznego (dormitory)

33, Ślężna STR, 53-301 Wrocław

phone: +48 71 368 05 27