Scientific board

 SCIENTIFIC COMMITTEE

 • prof. dr hab. Jan Czekaj, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. Patrizia Gazzola, Insurbia University
 • prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Krzysztot Jackowicz, Akademia Leona Koźmińskiego
 • prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Adam Kopiński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Vaclavas Lakis, Vilniaus Universitetas
 • prof. dr. Hermann Locarek-Junge, Technische Universität Dresden
 • prof. dr hab. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Paweł Miłobędzki, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jan Monkiewicz, Politechnika Warszawska
 • prof. dr Lucjan T. Orłowski, Sacred Heart University, Fairfield, Connecticut
 • prof. dr hab. Stanisław Owsiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Jerzy Różański, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Andrzej Sławiński, Szkoła Główna Handlowa
 • dr hab. Tomasz Słoński, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. Karsten Staehr, Tallinn University of Technology
 • prof. dr hab. Jerzy Węcławski, UMCS w Lublinie
 • prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, Szkoła Główna Handlowa
 • prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński